INFORMACJE O COVID-19 Zobacz najnowsze zasoby, które pomogą Ci działać teraz i planować z wyprzedzeniem.

Razem do przodu

Pandemia COVID-19 postawiła przed placówkami służby zdrowia bezprecedensowe wyzwania. Wyzwania te wymagają bezprecedensowej szybkości i wyników. Ningbo Care Medical jest przygotowana do pomocy w poruszaniu się po zmianach i pokonywaniu nowych barier. Oferujemy zasoby i narzędzia, które pomagają w dostosowaniu się do nowej normy w dzisiejszych szybko zmieniających się warunkach. 

Poruszanie się po nowej normalności

View of Businessman holding Cloud of justice and law icon bubble with data 3d rendering

Ustabilizować

Pierwszym krokiem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej poprzez skupienie się na redukcji kosztów, poprawie niezawodności łańcucha dostaw, ponownym uruchomieniu silnika przychodów i zapewnieniu jakości.

JAK ZROBIĆ DALEJ

Portrait of calm woman sitting in pose of lotus in natural environment

Przystosować się

Następnie dostosuj się do nowego normalnego rynku, obniżając podstawę kosztów, przeprojektowując świadczenie opieki, ograniczając ryzyko i rozwijając niezawodność.

Evolve1

Ewoluować

Wreszcie ewoluuj, aby zapewnić sobie długoterminowy sukces, gdy poprawisz marżę, ponownie wyobrazisz sobie System OPIEKI, zmieni jakość kliniczną i osiągniesz wysoką niezawodność operacji.

Znajdź katalog zasobów Covid 19